Gradbena dela

Spekter del s področja gradbeništva, ki jih v podjetju Kocmut vsakodnevno opravljamo, je zelo širok. Izvajamo splošna gradbena dela, adaptacije, sanacije, rušitvena dela, gradnjo hiš in prizidkov, postavitev nezahtevnih objektov, poleg tega pa ob objektih uredimo tudi okolico, opravimo zemeljska dela, poskrbimo za pravilno odvajanje meteornih in fekalnih voda ter uredimo vse ostale potrebne instalacije. Imamo veliko izkušenj z izgradnjo večjih parkirišč, vodovodnih in kanalizacijskih omrežij, javne razsvetljave ter z izvajanjem del na javni infrastrukturi.
Pri vsaki vrsti gradbenih del z ustreznim logističnim in terminskim načrtom s kombinacijo strokovno usposobljene delovne sile in ustrezne gradbene mehanizacije težimo k uspešni in gospodarni realizaciji projektov. Lastna mehanizacija in transportna sredstva nam omogočajo visoko stopnjo mobilnosti, hitrega transporta in takojšnjo pripravljenost na izvedbo projektov.
S konstantnim vlaganjem v nadaljnji razvoj podjetja se ves čas povečujeta tudi  obseg storitev, ki jih lahko nudimo v razmerah posameznega projekta in količina dela, ki ga lahko opravimo v čim krajšem času.

Gradbena dela so podrobneje opisana v razdelku visoke gradnje in nizke gradnje.