Nizke gradnje

Med nizke gradnje štejemo vse gradbene inženirske objekte, ki niso uvrščeni k stavbam. V to skupino spadajo ceste, mostovi, avtoceste, jezovi in vsa dela, ki se vršijo v zemlji.
V Gradbeništvu Kocmut smo skozi leta postali specialisti za vse vrste zemeljskih del. Lastna gradbena mehanizacija, ki je redno posodabljamo, nam omogoča, da servisiramo naročnika strokovno, časovno optimalno in cenovno ugodno. Tako vam v najkrajšem času naredimo:
• Zemeljski izkop
• Nasutje materiala ali odvoz
• Poravnava in urejanje dvorišča
• Trasiranje zemljišča
• Tlakovanje dovozne poti ali terase
• Urejanje vode s strehe in drenaža
• Kanalizacija in greznice
• Priprava površine za asfaltiranje
V regiji smo že nekaj časa uveljavljen partner večjih naročnikov, za katere opravljamo različna dela na javni infrastrukturi, gradimo vodovodna omrežja in javne kanalizacije, izdelujemo betonske plošče večjih površin (za hale, skladišča, ipd.), gradimo parkirišča ter ostale zapletene in obsežne instalacije.
V spodnji galeriji si lahko ogledate nekaj naših nizkih gradenj. Večje in vse slike so na voljo v GALERIJI.