Specialna dela

Med specialna gradbena dela štejemo dela, ki po zahtevnosti in strokovnosti presegajo običajne delovne gradbene postopke. Pri tem se uporabljajo različni delovni stroji in orodja, za katera je potrebno veliko strokovnega znanja, predvsem pa delovne prakse.

Med specialna dela štejemo:
• Preboji z raketo (preboji pod cesto, vgradnja cevi brez izkopa, itd.)
• Vgradnja pilotov (uporaba na mehkih ali strmih površinah)
• Sanacija plazov
• Kronski preboji konstrukcij in sten
• Peskanje ter zaščita opeke in kamna (npr. vinske kleti, škarpe…)
• Zahtevna rušenja (starejši in dotrajani objekti)
• Injektiranje (sanacija razpokanih objektov, slabih temeljev, ipd.)
• Izvedba ravnih streh