Sanacije plazov

Zemeljski plaz je nekontroliran premik večje količine zemlje, blata, kamenja in drobirja  po pobočju hriba navzdol. Plaz je posledica fizikalnih in kemijskih sprememb, ki nastanejo zaradi več dejavnikov, med katerimi pri nas prednjači nenadno prekomerno zbiranje vode, kot posledica močnih ali daljših padavin.
Gradbeništvo Kocmut izvaja vse vrste gradbenotehničnih in biotehničnih del pri sanacijah plazov, usadov in zemeljskih zdrsov. Gradimo pilotne stene ter podporne konstrukcije vseh vrst, drenažne sisteme, odvodnjavanje in druge biotehnične ukrepe. Pri tem nudimo tudi strokovno svetovanje in pomoč pri odpravljanju posledic naravnih nesreč.

• Sanacija zdrsa blata
• Sanacija zdrsa zemlje
• Sanacija navpičnega padca materiala
• Sanacija podora materiala
• Sanacija zdrsa drobirja