Preboji

Preboje z raketo izdelujemo po klasični metodi, ki je najbolj enostavna in najhitrejša oblika izvedbe prebojev. Namen izdelave preboja je ponavadi polaganje različnih vrst instalacij, kot so telekomunikacijski vodi, elektrovodi, vodovod, plinovod, ipd. S pomočjo preboja je tako mogoče prečkati ceste in druge vrste infrastrukture, velika prednost tega orodja pa je, da za polaganje instalacij ni potreben izkop s strojem. Na ta način se znižajo stroški, storitev je opravljena hitreje, predvsem pa je veliko manj poseganja v prostor.
Ta vrsta prebojev je primerna za preboje premera 75 – 140 mm. Dolžina preboja je lahko največ do 20 m, odvisna pa je od vrste in sestave zemlje.
 

- Kronski preboji