Vgradnja pilotov

Ker se v gradbeništvu srečujemo tudi z manj stabilnimi tereni, se je skozi čas razvila tehnologija vgrajevanja pilotov oz. globokega temeljenja. To je mogoče izvesti z zabijanjem ali z izdelavo vrtin, ki se injektirajo z betonom. Namen uporabe je predvsem za temeljenje objektov na nastabilnih terenih, sanacija temeljev že obstoječih objektov, sanacija plazov, izdelava zagatnih sten, sidranje brežin ali mikropilotiranje.

Vgradnja pilotov ima glede na teren tudi veliko prednosti:
• Takoj po izvedbi je mogoče začeti z nadaljnjimi deli – prihranek časa
• Enostavna in varna izdelava na nedostopnih terenih
• Sorazmerno majhen obseg potrebne gradbene mehanizacije
• Primernost za visoke gradnje, nizke gradnje, podporne zidove, itd.
• Nosilnost se določi na gradbišču glede na potrebe (izračun)
• Posebna dodelava ni potrebna
• Nizki stroški investicije
• Majhen vpliv na okolje